Phần mềm Game killer v2.60 - Hack ứng dụng game android - Miễn phí Tải về

Tìm Kiếm Hack

Saturday, 20 July 2013

Phần mềm Game killer v2.60 - Hack ứng dụng game android - Miễn phí Tải về

Tags: Game killer, Hack game, Hack ứng dụng, Phần mềm, Save game, Miễn phí, Đơn giản,....
I/ Chức Năng Chính :

1. Tìm kiếm các biến của trò chơi với chức năng cực kỳ chính xác

2. Tìm kiếm giá trị trò chơi với các hướng dẫn, ví dụ như lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

3. Lock giá trị trò chơi với một số cố định.

4. Save/ Load các danh sách quản lý.

5. Liên lạc GameKiller để đưa lên các công cụ trong khi chơi game.

6. sửa HEX.


7. Hack được tất cả các game chạy trên nền android và kho ứng dụng liên quan.

8/ Điều chỉnh tỷ giá trong game, hack tiền, nguyên liệu, level, kinh nghiệm, ....
Ứng dụng này đòi hỏi ROOT ACCESS, Nếu bạn không hiểu đoạn nào, mình sẽ trả lời bạn một cách sớm nhất để bạn khỏi băn khoăn. Thân!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.